Köpa och sälja pall

 

Är du intresserad av att köpa eller sälja EUR-pallar, B-pallar, halvpallar, pallkragar eller engångspallar? Ring MP Emballage på 08-684 38 715 om du vill veta mer. Vår policy är att inte handla med privatpersoner och mot faktura. Observera att både pallar och pallkragar bör ha förvarats torrt.

Pallöverföringssystem? Observera att respektive kunds pallflöden av godkända EUR-lastpallar registreras och redovisas i form av pallsaldobesked vanligtvis två gånger per månad. En förutsättning är att både avsändare och mottagare är anslutna till tjänsten.

Uppstår pallskuld skall den företrädesvis regleras genom att motsvarande antal godkända EUR-pallar återlämnas till respektive transportföretags palldepå. Godkända EUR-lappar kan ofta beställas hos MP Emballage till en lägre kostnad.

    Vi köper företrädesvis:

  • Lastpallar EUR - godkända
  • Lastpallar EUR - reparationsobjekt
  • Lastpallar EUR - sämre än reparationsobjekt, s. k. B-pallar
  • Engångspallar - 1200 x 800mm, "hela"
  • Halvpallar - 800 x 600 mm, "hela"
  • Pallkragar - 1200 x 800 mm
  • Pallkragar - 800 x 600 mm

Nytillverkning

MP Emballage AB tillverkar bl a halvpallar, lastpallar och pallkragar. All tillverkning sker enligt ISPM 15. Normal leveranstid är en till två veckor från beställning.

Kontakta oss för offert.

Värmebehandling

Vi arbetar med en godkänd kammare för värmebehandling. Behandling kan göras både för nytillverkade som begagnade pallar. Observera att all pall från tredje land måste vara värmebehandlad pg a mask (tallvedsnematoden). Gäller ej för pall från annat EU-land.

Pallreparationer

Vi utför pallreparationer av EUR-pall. Pallar som ej är reparerbara blir till B-pall. Pall av sämre kvalitet kasseras och återvinns genom flisning.

Vi har Licens 146.